Opieka całodobowa

Pokoje dla osób wymagających całodobowej opieki zlokalizowane są na parterze oraz na pierwszym piętrze obiektu. Placówka posiada 12 pokoi jednoosobowych oraz 9 pokoi dwuosobowych, przeznaczonych łącznie dla 30 osób. Wszystkie pokoje mają łazienkę oraz są przystosowane do korzystania przez osoby o ograniczeniach w poruszaniu się.

Mieszkalna część pokoju spełnia standardy powierzchniowe i jest nie mniejsza niż 9 m2 w przypadku pokojów jednoosobowych oraz nie mniejsza niż 12m2 w przypadku pokojów dwuosobowych. Standardowo każdy pokój wyposażony jest w łóżko, szafę do przechowywania rzeczy osobistych, stół, krzesła oraz szafkę nocną.

Łazienki wyposażone są w umywalkę, prysznic, ubikację, szafkę do przechowywana rzeczy osobistych, lustro oraz grzejnik CO spełniający również funkcje suszarki. Armatura sanitarna jest dostosowana do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Każdy pokój jest objęty systemem przywoławczo-alarmowym zarówno w łazience jak i w części mieszkalnej.

Mieszkania wspomagane

Do dyspozycji Mieszkańców przeznaczone są 22 mieszkania wspomagane, do zamieszkania przez samodzielne osoby samotne lub pary seniorów. Placówka ma 14 mieszkań jednoosobowych oraz 8 mieszkań dwuosobowych, które nie są objęte całodobowym świadczeniem usług opiekuńczych.

Wszystkie mieszkania wyposażone są w część mieszkalną, łazienkę oraz aneks kuchenny. Każde mieszkanie wyposażone jest w łóżko, szafę do przechowywania rzeczy osobistych, stół, krzesła oraz szafkę nocną. Przewidujemy możliwość wyposażenia mieszkań drobnymi meblami Mieszkańca. Łazienka wyposażona jest umywalkę, ubikację oraz prysznic. Każdy lokal posiada własne liczniki zapewniające indywidualne rozliczenie kosztów mediów.

Architektura oraz wyposażenie każdego mieszkania jest dostosowane do korzystania przez osoby o ograniczeniach w poruszaniu się. W celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, każde mieszkanie objęte jest systemem przywoławczo-alarmowym, zarówno w łazience jak i w części mieszkalnej. Przewidujemy możliwość wyposażenia mieszkań drobnymi meblami Mieszkańca.

Opieka dzienna

Celem lepszej integracji Mieszkańców Domu Seniora Amazonka z lokalną społecznością, oferujemy miejsca dziennego pobytu dla 15 osób. Osoby te w ramach pobytu będą korzystać z atrium z wydzieloną częścią telewizyjną, biblioteczną, zapleczem rehabilitacyjnym, miejscem do spożywania posiłków, pomieszczeń do zajęć grupowych, zapleczem sanitarnym oraz trzema pokojami odpoczynku.

Rehabilitacja

Wdrożenie modelu zajęć rehabilitacyjnych zostanie oparte o analizę możliwości zdrowotnych mieszkańców.

Przewidywane jest prowadzenie rehabilitacji medycznej połączonej z programem profilaktyki zdrowotnej dla osób starszych poprzez wdrożenie zajęć z porannej gimnastyki grupowej w podgrupach sklasyfikowanych ze względu na poszczególne rodzaje schorzeń i wiek.

Poza grupowymi zajęciami dostosowanymi w sposób uniwersalny do poszczególnych wyselekcjonowanych grup, przewidywane jest prowadzenie zindywidualizowanych zajęć pod kierunkiem personalnego rehabilitanta, celem wdrożenia zindywidualizowanego modelu rehabilitacji, specjalnie opracowanego do określonego mieszkańca.

Zajęcia rekreacyjne

Organizujemy naszym Mieszkańcom zajęcia pozwalające na realizację pasji i zainteresowań w zależności od ich indywidualnych potrzeb oraz umiejętności. Zgodnie z kalendarzem świąt oraz imprez okolicznościowych zamierzamy zapraszać uczniów pobliskich szkół i przedszkoli na występy artystyczne. Będziemy również organizować wieczorki muzyczne z udziałem artystów.

Oprócz powyższych możliwości dostępnych na co dzień, organizujemy szereg innych aktywności dla naszych Mieszkańców. Wspólne gotowanie dla pasjonatów kulinarnych, rozgrywki szachowe czy karciane. Spacery w okolicy pobliskiego zamku, koncerty majowe (święto kwitnącej azalii) lub zawody konne mają urozmaicić codzienność naszych Mieszkańców.

Mieszkańcy Domu Seniora Amazonka mają również możliwość spędzania czasu wolnego na terenie placówki korzystając ze wspólnej części telewizyjnej oraz kącika bibliotecznego zapewniającego dostęp do książek, komputerów i Internetu, czy też w naszym ogrodzie.